06 01 2011

Fransızcada Fiiller

Les Verbes(fiiller)

Fransızcada fiiller 3 ana guruba ayrılır. Ayrıca 2 temel yardımcı(auxiliaire) fiil bulunmaktadır.Bu yardımcı fiiller daha önceki konularda bahsettiğimiz AVOİR ve ETRE fiilleridir. 

AVOİR ingilizcedeki ho have fiiline ,ETRE to be fiiline karşılık gelmekteydi. Bu iki yardımcı fiil diğer 3 ana grupta toplanan fiillerin geçmiş zamanlarının çekimlerinde görev alırlar.

Şimdilik bu 3 ana grupta toplanan fiillerin present(şimdiki zaman) haldeki çekimlerine göz atalım.

Yukarda da söylediğimiz gibi fiiler 3 ana gruba ayrılır. Bunlar :

1.ci grup fiiller olan sonu "ER"  ile biten fiillerdir. Bu grubun şimdiki zaman çekimleri şunlardır:

"e","es","e","ons","ez","ent " 

1.ci grup fiiller fransızcada fiillerin beşte dördünü içine alır.

şimdi 1.ci grup fiillerden bazılarının çekimlerine göz atalım.

 Örneğin :

"PARLER" =konuşmak fiilinin çekimleri şöyle bulunur.

fiilin sonundaki "ER"  eki atılıp  geriye kalan "PARL"  bölümüne yukarda altı çizili olarak verdiğimiz ekler  şahıs zamirinin türüne göre "Parl" fiilinin sonuna eklenir.

Parler fiilinin şahıslara göre çekimi:

Je pale-konuşuyorum                 Nous parlons-konuşuyoruz

Tu parles-konuşuyorsun            Vous parlez-konuşuyorsun

il parle-konuşuyor                        ils parlent-konuşuyorlar

elle parle-konuşuyor                    elles parent-konuşuyorlar

 

şimdide 1.ci grup fiillerle ilgili başka örnekler verelim.

ECOUTER(Dinlemek)

j'écoute

tu écoutes

i(elle) écoute

nous écoutons

vous écoutez

ils(elles) écoutent

 

MARCHER(Yürümek)

je marche

tu marches

il(elle) marche

nous marchons

vous marchez

ils(elles) marchent

 

TOMBER(Düşmek)

je tombe

tu tombes

il(elle) tombe

nous tombons

vous tombez

ils(elles) tombent

 bu örnekler dahada çoğaltılabilir.

şimdi sizlere temel 1.ci grup fiillerden bazılarını verelim

REGARDER-Bakmak                TROUVER-Bulmak

ENTRER-Girmek                     CHANTER-Şarkı söylemek

POUSSER-İtmek                     FERMER-Kapatmak

TİRER-Çekmek                       DETESTER-Nefret etmek

DESSİNER-Resim çizmek        PREFERER-Tercih etmek

PLEURER-Ağlamak                 VOLLER-Uçmak

HABİTER-İkamet etmek           OUBLİER-Unutmak

AİMER-Sevmek                      DANSER-Dansetmek

CHERCHER-Aramak                JOUER-Oynamak

RENCONTRER-Rastlamak       BROSSER-Fırçalamak

ACHETER-Satın almak            LOUER-Kiralamak

ARRİVER-Varmak                  SALUER-Selamlamak

REMERCİER-Teşk. etmk.        CACHER-Saklamak

PENSER-Düşünmek               DEMANDER-Talep etmek

DİKKAT:

not1:1.ci grup fiillerden sonu ""CER" bitenler çoğunlukla "Nous" şahıslarında "a,o,u" seslilerinin önünde 

"c"="ç" olarak yazılır.

Örneğin :

COMMENCER(Başlamak)

je commence

tu commences

il(elle) commence

nous commençons

vous commencez

ils(elles) commencent

yine aynı şekilde

EFFACER(Silmek)

j'effacer

tu effaces

il(elle) efface

nous effaçons

vous effacez

ils(elles) effacent

 

not2:1.grup fiillerden sonu  "GER" ile bitenler "nous" şahsında "a,o,u"  seslilerinin önünde

"g" harfine "e" harfini ilave ederler.

Örneğin:

NAGER(Yüzmek)

je nage

tu nages

il(elle) nage

nous nageons

vous nagez

ils(elles) nagent

Örneğin :

MANGER(Yemek)

je mange

tu manges

il(elle) mange

nous mangeons

vous mangez

ils mangent

not3: 1.ci grup fiillerden sonu "eler" veya "eter" ile bitenler "e" harfinin önüne

eğer "eler" ile bitiyorsa double "L"

"eter" ile bitiyorsa double "T" alır.

Örneğin:

APPELER(Çağırmak)

j'appelle

tu appelles

il(elle) appelle

nous appelons-dikkat "e" önünde değil o yüzden tek "L"

vous apellez

ils(elles) appellent

Örneğin:

JETER(Atmak,Fırlatmak)

je jette

tu jettes

il(elle) jette

nous jetons-dikkat:"e" önünde değil o yüzden tek "t" .

vous jettez

ils(elles) jettent

 

dikkat:

Acheter(Satın almak)

Geler(Donmak)

Modéler(Modelleştirmek)   fiilleri  "e" önüne geldikleri zaman double "L" veya double "T"

kullanmak yerine "accent grave"() alırlar.

 

en iyi

fransızca dersleri 

http://fransizdersleri.blogcu.com

 

60729
0
0
Yorum Yaz